Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 10:43

câu hỏi

làm thế nào để đặt câu dưới từ gạch dưới


0

1


Đ. Thiện

18 tháng 12 2019 08:28

1. Cần xác định thông tin từ được gạch dưới để xác định từ để hỏi đúng. Người: Who Vật: What Nơi: Where Lí do: Why Thời gian: When/What time Tần suất: How often Giá tiền: How much Số lượng: How much/How many Cách thức, phương tiện: How 2. xem bài học Wh-question words trong chương trình lớp 6, bài 7 nha bạn ơi, hoặc bạn có thể post câu cụ thể để mọi ng giúp nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Underline and correct the mistake. 1.what shouldn't I play with the stove?

10

Lihat jawaban (1)