Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

28 tháng 11 2019 12:51

câu hỏi

làm thế nào kiểm soát bản thân


2

2


Nguyễn T

25 tháng 12 2019 14:38

trước hết hay tập cách hít thở sâu và đếm từ 1 đến 20... sau đó hay làm ngững việc bạn muốn

Phan N

06 tháng 10 2020 14:55

lắng nghe bản thân muốn gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng cách nào để kiềm chế sự nóng tính luôn luôn bình thản?

1

Lihat jawaban (2)