Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

15 tháng 12 2019 16:40

câu hỏi

làm thế nào để học tốt các môn tự nhiên


3

3


Nguyễn H

16 tháng 12 2019 04:29

đọc nhiều sách về tự nhiên sẽ có nhiều nhiều kiến thức từ đó bạn sẽ học tốt hơn

Phan K

17 tháng 12 2019 15:11

cố gắng xem nhiều thứ về tự nhiên , học chú ý , tăng điều độ hc môn đó , cố gắng thực hành nhiều Thấy hay cho like

Lê H

22 tháng 12 2019 05:05

Có nhiều cách như : đọc sách , tìm hiểu trên mạng hoặc thí nghiệm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tình iu từ đôu ra :>>>>

45

Lihat jawaban (3)