Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

20 tháng 12 2019 09:53

câu hỏi

làm thế nào để chia một túi kẹo 5kg thành 3 phần. Có 2 phần , một phần là 2kg , còn 1 phần là 1kg . làm sao để chia bằng cân robecvan vs quả cân 3kg?


0

1


Ly L

22 tháng 12 2019 12:43

B1 : Đặt quả cân 3kg lên 1 đĩa cân.Sau đó lấy túi kẹo 5kg đổ lên đĩa cân còn lại sao cho 2 đĩa cân bằng nhau.Vậy là cân được 3kg rồi để riêng ra. B2 : Vậy là trong túi kẹo còn 2kg. Lấy 2kg đổ lên 1 đĩa cân, sau đó lấy phần kẹo đã cân lúc nãy đổ lên sao cho 2 đĩa cân bằng nhau. B3 : Vậy là ta đã có thể chia thành 3 phần , 2 phần là 2kg kẹo còn 1 phần là 1kg kẹo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)