Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng N

05 tháng 1 2023 13:00

câu hỏi

làm thế nào để biết được độ nghiêng của tòa tháp Capital Gate so với phương nằm ngang?

làm thế nào để biết được độ nghiêng của tòa tháp Capital Gate so với phương nằm ngang?

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 01:26

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Hưng N</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 7<br>Bài giải chi tiết:<br>Để biết được độ nghiêng của tòa tháp Capital Gate so với phương nằm ngang ta xác định số đo góc được tạo bới tòa tháp và mặt đất (phương nằm ngang).&nbsp;</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hưng N

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 7
Bài giải chi tiết:
Để biết được độ nghiêng của tòa tháp Capital Gate so với phương nằm ngang ta xác định số đo góc được tạo bới tòa tháp và mặt đất (phương nằm ngang). 


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận