Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm P

06 tháng 1 2021 11:54

câu hỏi

làm thơ lục bát nói về quê hương.


19

1


N. Thị

07 tháng 1 2021 01:55

Chào em, với câu hỏi của em, cô có gợi ý như sau: Lục bát là thể thơ đặc biệt của Việt Nam, thể thơ này gồm các cặp câu 6/8 xen kẽ nhau. Về niêm luật như sau: Tiếng thứ 6 của câu lục vần với tiếng thứ 6 của câu bát. Tiếng thứ 8 của câu bát vần với tiếng thứ 6 của câu lục tiếp theo. 2 4 6 bằng trắc bằng 2 4 6 8 bằng trắc bằng bằng Bảng luật như sau: Câu lục: + B + T + B Câu bát: + B + T + B + B (Ký hiệu: B là thanh bằng, T là thanh trắc, + là tự do.) Ví dụ: Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn. Căn cứ vào số tiếng trong mỗi cặp lục bát (câu đầu 6 tiếng, câu sau 8 tiếng) dựa vào bảng niêm luật, em hãy tự sáng tác những bài thơ lục bát mà mình yêu thích nhé! Chúc em học tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là cụm chủ-vị để mở rộng câu? Trình bày các trường hợp dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

1

Lihat jawaban (1)