Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh K

26 tháng 12 2019 12:54

câu hỏi

làm tính nhân 5(x-4y)


2

2


Huong T

01 tháng 1 2020 02:12

5(x-4y) =5x- 20y

Trang T

23 tháng 8 2020 08:00

5(x-4y)=5x-20y folow mk nha bạn #yêu kiến #

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm x thoả mãn biết : 1+2+3+....+x = 36

4

Lihat jawaban (1)

Bạn nào có thể giải cho mình bài toán đại này đc ko,nếu giải đc mình cảm ơn rất nhiều ≥3≤ !!! -Tìm n thuộc N,để : a) 7x mũ n-3 :hết (-8x mũ 5) b) (3x mũ n+1 - 2x mũ 5 ) :hết (-5x mũ 3)

26

Được xác nhận