Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

24 tháng 10 2022 11:41

câu hỏi

Làm sao z m.n

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 11:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lương T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Căn bậc hai. Căn bậc ba , Bài Căn bậc hai</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>3√9+2√49+√81=3.3+2.7+9=9+14+9=32</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lương T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Căn bậc hai. Căn bậc ba , Bài Căn bậc hai

Bài giải chi tiết : 

3√9+2√49+√81=3.3+2.7+9=9+14+9=32

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Duy Đ

24 tháng 10 2022 11:49

Bạn khai phương ra rồi tính bình thường thôi 3√9 +2√49 +√81 (√9 =3 ; √49 =7; √81 =9) = 3.3 +2.7 +9 =9 +14 +9 =32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận