Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 11 2019 13:35

câu hỏi

làm sao xử lí tình huống khi gặp kẻ xấu


2

2


Truong H

23 tháng 11 2019 10:41

Khi gặp kẻ xấu bạn phải la lên, nhờ giúp đỡ. Về nhà phải nói cho ba mẹ biết.

Best V

28 tháng 3 2020 06:51

khi gặp kẽ xấu bạn phải bình tĩnh xuy nghĩ cách để tránh xa, sau đó thì tìm người giúp đỡ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi ấy cần bảo cáo su mk

5

Lihat jawaban (3)