Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh N

07 tháng 2 2020 05:33

câu hỏi

làm Sao để tính diện tích hình thang


0

1


Trà T

09 tháng 2 2020 14:27

trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, tuy nhiên chiều cao ở đây chính là cạnh bên vuông góc với cả 2 đáy. S= (a+b)/2 x h Trong đó: S là diện tích hình thang. a và b là độ dài 2 cạnh đáy. h là chiều cao hình thang

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)