Square root
VBT
Calculator
magnet

Quangtrink Q

17 tháng 10 2020 11:43

câu hỏi

Làm sao để phòng chống đuối nước có ai biết ko


9

2


Quangtrink Q

21 tháng 10 2020 12:16

lên đi ra những nơi ao hồ và nếu như có đi thì đi cùng người lớn nhé

Quỷ N

13 tháng 1 2021 14:09

ko nên đi đến nơi có khả năng đuối nc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi một mình ở nhà mà có người gõ cửa nhà để kiểm tra đông hồ điện. Lúc đó em sẽ làm gì trong tình huống đó

6

Lihat jawaban (1)