Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê B

07 tháng 12 2019 02:36

câu hỏi

làm sao để phân biệt được đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch


0

1


Duythong N

07 tháng 12 2019 13:52

theo mình để phân biệt được tỉ lệ nghịch thì sẽ có chữ năng suất là tỉ lệ nghịch, còn tỉ lệ thuận mình ko bt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận