Square root
VBT
Calculator
magnet

Yokii T

04 tháng 11 2019 06:03

câu hỏi

làm sao để nhớ từ vựng


2

2


Lưu N

04 tháng 11 2019 13:45

Ghi vào giấy note dán đâu đó ở trong nhà😄

David P

08 tháng 11 2019 10:32

Đọc nhiều manga chơi nhiều game hoặc xem phim tiếng anh phụ đề 😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My friend cannot run as fast as me My friend wishes

1

Lihat jawaban (1)