Square root
VBT
Calculator
magnet

Thánh G

15 tháng 12 2019 14:04

câu hỏi

làm sao để nhận biết được cụm danh từ , động từ , tính từ


0

1


Vũ T

16 tháng 12 2019 11:51

danh từ là tên người hay tên địa danh nào đó thì gọi là danh từ động từ là chỉ hoạt động của người hay vật hay sự vật tính từ là chỉ một sự vật gì đang diễn ra hiện tại hay quá khứ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tả nhân vật dượng hương thư làm một đoạn văn 6-8 câu

1

Lihat jawaban (1)