Square root
VBT
Calculator
magnet

Long N

21 tháng 3 2023 13:43

câu hỏi

làm sao mà tính ra được kết quả cuối vậy

làm sao mà tính ra được kết quả cuối vậy

alt

4

2


Tuấn H

05 tháng 4 2023 15:19

<p>vì áp dụng công thức là ra</p>

vì áp dụng công thức là ra

Tú Q

27 tháng 4 2023 10:56

<p>thay công thức delta vào là đc :&gt;&gt;</p>

thay công thức delta vào là đc :>>

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận