Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào K

21 tháng 10 2019 08:53

câu hỏi

làm sao để học thuộc bài nhanh nhất


0

4


Hanh N

09 tháng 11 2019 15:09

cứ đọc từng câu thôi

Bạch T

02 tháng 11 2019 14:12

đọc phần ghi nhớ nhiều vào ý

Phong N

02 tháng 11 2019 15:06

thì cứ học thôi

Ha H

23 tháng 11 2019 07:29

bạn cứ việc đọc thầm sau khi bạn đọc 3 lần la bạn sẽ thuộc thầy mình chỉ thế đấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để tiêu diệt giặc dói chúng ta cần phải làm gì?

0

Lihat jawaban (2)