Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 9 2020 06:10

câu hỏi

làm sao để học tốt môn anh


11

3


Doãn L

25 tháng 9 2020 14:16

Có phương pháp học đúng cách

Ân V

24 tháng 9 2020 13:37

chăm học ...

Đỗ U

18 tháng 4 2021 06:22

học và luyện đọc to từ vựng mỗi sáng. mở vài video tiếng anh đểnghe ( để luyện cho tai mình quen với ngôn ngữ và tốc độ đọc, khi tập đọc sẽ có chất giọng đọc như người bản xứ hơn), có thể làm việc khác ngay lúc đó hoặc tập trung nghe sẽ tốt hơn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We can replace this ordinary 100- watt bulb. an energy -saving bulb A. of. B.with. C.for. D.abuot

3

Lihat jawaban (1)