Square root
VBT
Calculator
magnet

EdgeGD E

08 tháng 12 2019 03:48

câu hỏi

Làm sao để giải các loại bài tìm x trên mũ số ví dụ: 3^x+1


1

1


Lê Đ

16 tháng 12 2019 05:34

khong co ket qua du la thien tai cung khong dai duoc ban a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)