Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên B

14 tháng 6 2020 13:39

câu hỏi

làm sao giải bán toán tứ giác nội tiếp ạ


4

2


Sophie L

16 tháng 6 2020 12:49

Có 4 trường hợp để giải: 1) 4 giác có tổng số đo 2 góc đối = 180° 2) 4 giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn 1 cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc Alpha 3) 4 giác có góc ngoài tại 1 đỉnh bằng góc trong đỉnh đối của đỉnh đó 4) 4 giác có 4 đỉnh các đều 1 đỉnh

Nhi Y

17 tháng 6 2020 13:19

c1: chứng minh 4 điểm cùng thuộc đường tròn c2: ta chứng minh số đo 2 góc đối diện =180° c3: ta chứng minh 2 góc bằng nhau cùng nhìn một cạnh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 phần căn x trừ 3 bằng 4

6

Lihat jawaban (1)