Square root
VBT
Calculator
magnet

Ý Ý

16 tháng 3 2021 13:23

câu hỏi

làm sao dể phân biệt cạnh huyền_ góc nhọn, cạnh huyền_ cạnh góc vuông và g_c_g. mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp e (mình) ạ


22

1


T. Hữu

18 tháng 3 2021 03:26

Hai trường hợp đặc biệt của hai tam giác vuông bằng nhau không nằm trong 3 trường hợp cơ bản. (g-c-g) là hai góc bằng nhau và cạnh xen giữa hai góc ấy bằng nhau (ch-gn) khi ta xét hai tam giác vuông với điều kiện có 1 góc nhọn và cạnh huyền bằng nhau thì ta có hai tam giác vuông ấy bằng nhau không cần các góc hay các cạnh phải kề nhau. (ch-cgv) cũng tương tự ta không cần các yếu tố kề nhau vẫn suy ra được hai tam giác vuông ấy bằng nhau. Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)