Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuyen M

07 tháng 12 2019 04:47

câu hỏi

làm sao để bạn bè không xa lánh mình và làm thế nào để người lớn hiểu mình hơn


0

2


Phương P

08 tháng 12 2019 01:09

phần lớn là họ không hiểu bạn thôi người lớn lúc nào cũng theo ý họ nên không nói thẳng thì cũng chả được gì!

Nguyễn N

13 tháng 12 2019 14:27

để bạn bè đừng xa lánh một phần là vì bạn không được tốt với những người đó, hoặc có thể họ ghét bạn ( ý kiến riêng )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn nào dễ thắng nhất

3

Lihat jawaban (3)