Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

15 tháng 4 2020 15:21

câu hỏi

làm sao để bỏ con voi vào tủ lạnh khi có một con cừu ở trong tủ lạnh


0

3


Trưởng T

16 tháng 4 2020 01:14

lấy đèn pin thu nhỏ của Doremon

Leo T

16 tháng 4 2020 03:29

chuan do

Diễm H

16 tháng 4 2020 03:30

lấy con cừu ra và bỏ con voi vào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chào! Nếu bạn gặp một tên lưu manh nó cầm dao bạn cầm một cái gậy mỏng thì bạn sẽ xử lý thế nào 😅😅🔪🏠🏠

6

Lihat jawaban (2)