Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương N

30 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

làm như thế nào ạ giúp em với ạ

alt

36

4

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:58

Được xác nhận

<p>Chào em Phương N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2/5-x=1 1/5</p><p>2/5-x=6/5</p><p>x=2/5-6/5</p><p>x=-4/5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phương N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

2/5-x=1 1/5

2/5-x=6/5

x=2/5-6/5

x=-4/5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

Linh N

05 tháng 11 2022 07:18

x= 6/5-2/5 x= 4/5

Phương N

31 tháng 10 2022 04:12

cảm ơn ạ

Kiệt K

03 tháng 11 2022 14:11

<p>Sjdhrhduehhejejrhrnrrj</p><p>&nbsp;</p>

Sjdhrhduehhejejrhrnrrj

 

Nay Đ

04 tháng 11 2022 05:43

<p>-x=1. &nbsp;</p><p>=&gt; x= -1</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

-x=1.  

=> x= -1

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

7 7 Câu 45: Nếu tan(a+b)=7, tan(a−b)=4 thì giá trị đúng của tan 2a là

3

Được xác nhận