Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

25 tháng 1 2023 12:57

câu hỏi

Làm hộ mik vs ạ

Làm hộ mik vs ạ

 

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 09:18

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em&nbsp;<br><strong>Trang T</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc trình toán 8 bài hai tam giác bằng nhau<br>Bài giải chi tiết:<br>a) Xét tg BAO và tgMNO có:</p><p>gocsAOB = góc MON (đối đỉnh)</p><p>AO = &nbsp;ON (O là tđ AN)</p><p>gocBAO = góc NMO (AB // MN)&nbsp;</p><p>=&gt; tgBAO = tg MNO (g_c_g)</p><p>b) =&gt; BO = OM (hai cạnh tương ứng)</p><p>Xét tg AOM và tg NOB có:</p><p>BO = OM (cmt)</p><p>BON = AOM (đối đỉnh)</p><p>AO = ON (O là tđ AN)</p><p>=&gt; tgAOM = tg NOB (c_g_c)</p><p>=&gt; góc OAM = góc ONB</p><p>=&gt; AM // BN<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em 
Trang T

Đây là một bài tập thuộc trình toán 8 bài hai tam giác bằng nhau
Bài giải chi tiết:
a) Xét tg BAO và tgMNO có:

gocsAOB = góc MON (đối đỉnh)

AO =  ON (O là tđ AN)

gocBAO = góc NMO (AB // MN) 

=> tgBAO = tg MNO (g_c_g)

b) => BO = OM (hai cạnh tương ứng)

Xét tg AOM và tg NOB có:

BO = OM (cmt)

BON = AOM (đối đỉnh)

AO = ON (O là tđ AN)

=> tgAOM = tg NOB (c_g_c)

=> góc OAM = góc ONB

=> AM // BN

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận