Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

23 tháng 10 2022 15:07

câu hỏi

Làm họ mình ạ

Làm họ mình ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 15:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; √8x–√72x–5=0 (ĐK: x≥0)</p><p>⇔2√(2x)–6√(2x)–5=0</p><p>⇔–4√(2x)=5</p><p>⇔√(2x)=–5/4 (Vô lý)</p><p>Vậy không tồn tại x thỏa mãn yêu cầu đề bài</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

    √8x–√72x–5=0 (ĐK: x≥0)

⇔2√(2x)–6√(2x)–5=0

⇔–4√(2x)=5

⇔√(2x)=–5/4 (Vô lý)

Vậy không tồn tại x thỏa mãn yêu cầu đề bài

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận