Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoài T

01 tháng 11 2022 10:15

câu hỏi

làm hộ em với ạ

alt

4

1


Ka H

01 tháng 11 2022 12:25

=2√5-3√5+5√5-4√5 =√5.(2-3+5-4) =√5.0 =0 đây nha cậu

Hoài T

01 tháng 11 2022 12:30

làm hộ tui câu kia đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận