Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn K

14 tháng 2 2023 12:47

câu hỏi

Làm giúp ạ

Làm giúp ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 2 2023 11:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần số mũ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>A = (2<sup>20</sup>+ 2<sup>3</sup>.5<sup>20</sup>)/(2<sup>17</sup>+5<sup>20</sup>)</p><p>A = (2<sup>3</sup>.2<sup>17</sup>+2<sup>3</sup>.5<sup>20</sup>)/(2<sup>17</sup>+5<sup>20</sup>)</p><p>A = 8</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần số mũ

Bài giải chi tiết:

Ta có:

A = (220+ 23.520)/(217+520)

A = (23.217+23.520)/(217+520)

A = 8

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận