Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng G

08 tháng 11 2019 11:58

câu hỏi

làm gì để tính số mol


0

1


Ngô T

20 tháng 11 2019 13:27

nhiều cách tính số mol như n=m(gam)/M n=lít ( đktc)×22,4 ... quan trọng đề cho gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.

1

Được xác nhận