Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

30 tháng 12 2019 05:19

câu hỏi

làm cách nào để học tốt môn hóa


3

1


H. Thu

02 tháng 1 2020 09:51

Mình thì hay liên tưởng kiến thức bài học với hiện tượng thực tiễn đời sống, như thế sẽ dễ nhớ hơn Ngoài ra mình hay làm bài tập, làm đi làm lại để khắc sâu kiến thức hơn. Mấy bài tập của Kiến cũng hay lắm nè 😋😋 Hy vọng bạn sẽ tìm đc phương pháp học tốt nhất cho mình. Cố lênnnnn 💪💪💪

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan 4,7 gam K2O vào nước được 0,5 lít dung dịch A, CM của dung dịch A là: a 0,25 M b 0,5 M c 1M d 0,2 M

3

Được xác nhận