Square root
VBT
Calculator
magnet

Thach T

03 tháng 1 2020 13:17

câu hỏi

l'm alone,don't have a boyfriend who wants tobbe ny,l'm not female ai dịch đc hk 🤗


0

1


Trần N

04 tháng 1 2020 01:46

tôi cô đơn ko có một người bạn trai ai muốn có người yêu tôi ko phải con gái hoặc con cái :))))))))) thật luôn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tần số lớn hơn 20000Hz khiến chúng ta bị gì

27

Lihat jawaban (4)

Dùng từ gợi ý viết thành câu 7. there / be/ 4 people / in your family

4

Được xác nhận