Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran M

30 tháng 4 2021 04:12

câu hỏi

lũ lụt miền trung


10

1


Thuy T

01 tháng 5 2021 14:20

cái gì "lũ lụt miền Trung" vậy bạn?? 😉🤔

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biện pháp điệp ngữ cấu trúc trong câu "Từ xưa đến nay ,mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi ,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ ,to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp biển " có tác dụng như thế nào ?

0

Lihat jawaban (1)