Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

20 tháng 11 2019 16:34

câu hỏi

lễ độ là gì


0

5


Nhà M

21 tháng 11 2019 04:17

lễ độ là cách cư sử đúng mực của mỗi người trong giao tiếp với người khác

Kiều B

23 tháng 11 2019 03:35

là cách cư xử đúng mực trong khi giao tiếp với người khác

Trường M

25 tháng 11 2019 12:48

lễ độ là tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người - chăm sóc, hỏi, vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, anh chị - lễ phép với thầy cô, chăm chỉ , học tập - tôn trọng người có công với tổ quốc với bản thân mình tham gia hoạt động, đền ơn , đáp nghĩa

Thịnh L

01 tháng 12 2019 04:45

là lễ phép , lễ độ cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác .

Pon P

11 tháng 1 2020 11:04

Câu trả lời: - Lễ độ thể hiện sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người. Lễ độ là biểu hiện của người có văn hóa, có đạo đức, giúp cho quan hệ giữa con người với con người trở nên tốt đẹp hơn, góp phần làm cho xã hội văn minh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu ba việc làm không đúng với quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

11

Lihat jawaban (1)