Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

19 tháng 12 2022 13:24

câu hỏi

lãi suất tiết kiệm là 0,5 một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

lãi suất tiết kiệm là 0,5 một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?


8

1


Bảo Q

20 tháng 12 2022 12:08

<p>5000000:100 ×0, 5=25000</p><p>5000000+25000</p><p>&nbsp;</p>

5000000:100 ×0, 5=25000

5000000+25000

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)