Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao L

25 tháng 12 2019 15:17

câu hỏi

Lối sống dị dưỡng khác tự dưỡng?


0

1


Dũng D

28 tháng 12 2019 07:40

tự dưỡng là tự tạo ra các chất cần cho cơ thể còn dị dưỡng là cần lấy các chất từ vật nào đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh thực vật và động vật

0

Lihat jawaban (1)