Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim L

24 tháng 2 2021 04:06

câu hỏi

Là học sinh em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam


4

2


Lê H

19 tháng 3 2021 03:28

không xả rác không vứt xác động vậy xuống biển trồng nhiều cây xanh

Trịnh G

21 tháng 3 2021 13:46

k đánh bắt cá bằng mìn tuyên truyền thu gom rác tại biển

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biển Đông ra các đại dương qua các eo biển, vịnh biển nào ? Xác định trên bản đồ các eo thông ra TBD và AĐD.

4

Lihat jawaban (1)