Square root
VBT
Calculator
magnet

Toyson P

20 tháng 12 2019 07:28

câu hỏi

lịch sử Ngô Quyền cắm cọc dưới sông Bạch Đằng


0

1


Nguyển Đ

20 tháng 12 2019 11:29

ngô quyền cấm cọc dưới sông bạch đằng đánh quân nam hán vào năm 938

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao an dương vương thua trận

0

Lihat jawaban (1)