Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

10 tháng 3 2020 12:48

câu hỏi

lịch sử là gì?


3

2


Gia M

11 tháng 3 2020 01:45

lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ . lịch sử là toàn bộ những hoạt động của con người xuất hiện đến ngày nay và dựng lại những hoạt động con người

Trần N

11 tháng 3 2020 10:52

coronar

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào

13

Lihat jawaban (2)