Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

06 tháng 11 2019 13:25

câu hỏi

lực tương tác giữa hai điện tích điểm là gì


0

1


Nguyễn T

29 tháng 1 2020 09:57

lực đẩy hoặc lực hút lực đẩy nếu hai điện tích điểm cùng dấu lực hút nếu hai điện tích điểm trái dấu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 500 kj có thì làm tăng nhiệt độ được bao nhiêu khi cung cấp cho 2kg đồng. biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 j/ kg.độ

2

Lihat jawaban (1)

cho hai thanh một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0°C Ê có chiều dài bằng nhau ở 100 độ c thì chiều dài chênh lệch 1 mm Tìm chiều dài hai cạnh ảnh ở 0°C ê cho biết hệ số nở dài của sắt = 1,14.10^-5 K^-1 và của kẽm bằng hình 3,14.10^-5 K^-1

1

Được xác nhận