Square root
VBT
Calculator
magnet

Công_Thụ C

07 tháng 1 2020 14:25

câu hỏi

lá có những chức năng gì? đặc điểm cấu tạo nào của lá phù hợp với chức năng đó?


0

1


Lê H

10 tháng 1 2020 14:04

Lá có chức năng : - Nhiệm vụ của lá là quang hợp ( vì có chất diệp lục ). - Lá có thể trao đổi khí và thoát hơi nước. ( lỗ khí ở biểu bì giúp lá thực hiện việc này).

Công_Thụ C

15 tháng 4 2020 02:55

cảm ơn bạn nhìu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dấu hiệu để nhận biết lá cây mọc cách,mọc đối và mọc vòng ạ?

9

Được xác nhận