Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi D

06 tháng 1 2020 04:25

câu hỏi

lúc nhỏ đi bằng 0 chân lúc lớn đi bằng 4 chân lúc lớn nữa đi bằng 2 chân lúc già đi bằng 3 chân


3

6


Gia H

08 tháng 1 2020 00:20

con người

Gia H

08 tháng 1 2020 00:21

con người

Dương H

08 tháng 1 2020 15:06

Con người

Linh C

22 tháng 3 2020 05:03

con người

Linh C

10 tháng 1 2020 14:21

con người .Lúc còn bé thì đi bằng 0 chân, lớn hơn 1 tí xíu thì đi bằng cách bò: 4 chân.Lớn hơn: độ tuổi đi học thì đi bằng 2 chân. Khi già đi 3 chân bằng cách chống thêm gậy đằng trước là 3 chân

Giáo V

12 tháng 1 2020 12:34

con người nha em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm những câu thành ngữ về các chủ điểm đã học hết

8

Lihat jawaban (2)