Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

22 tháng 11 2019 02:12

câu hỏi

là công dân trong sản xuất và lưu thông hàng hóa em sẽ vận dụng cung cầu như thế nào cho phù hợp?


0

1


Khánh N

23 tháng 3 2020 03:25

Chào em, cô là Khánh Ngọc, giáo viên phụ trách môn GDCD lớp 11. Câu hỏi này chúng ta sẽ xét trên 2 phương diện là công dân 1, Đối với nhà sản xuất, kinh doanh: Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị. Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị. 2, Đối với người tiêu dùng: Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao. Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào được gọi là gì?* A. Tư liệu lao động B. Đối tượng lao động C. Tài nguyên thiên nhiên D. Nhiên liệu

2

Lihat jawaban (1)