Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ Q

04 tháng 12 2019 05:53

câu hỏi

lực đàn hồi là gì?


3

3


Trần Đ

05 tháng 12 2019 04:13

một vật bị biến dạng(kéo ra,ép lại)mà vật đó trở lại hình dạng tự nhiên thì đó là lực đàn hồi.

Truc M

09 tháng 12 2019 11:11

lực đàn hồi được sinh ra khi vật đàn hồi bị biến dạng. Vật đàn hồi thường rất đa dạng, có thể là dây chun , lò xo hoặc cũng có thể là một dây cao su nếu lực đàn hồi là lò xo, thì lực tác dụng khi lò xo bị biến dạng tác dụng vào quả nặng được treo gọi là lực đàn hồi

MyNguyen M

04 tháng 12 2019 14:44

Lực đàn hồi là một lực sẽ xuất hiện khi vật bị biến dạng và trở lại như ban đầu. VD:lò xo,dây thun,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bàn là điện có sử dụng mạng điện gia đình được không? vì sao

5

Lihat jawaban (1)

giờ ra chơi bạn Hùng và bạn Hà chơi trò Đuổi Bắt .Trong quá trình chơi, bạn Hùng đuổi bắt bạn Hà nhưng bạn Hà thường chủ động thay đổi hướng chạy liên tục làm cho bạn Hùng không Sao bắt được Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp chạy trốn của bạn Hà

3

Được xác nhận