Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân N

07 tháng 11 2022 13:17

câu hỏi

Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phòng kiến ở Tây Âu là


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 11:50

Được xác nhận

Nông nô giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận