Square root
VBT
Calculator
magnet

Oops S

07 tháng 12 2019 04:04

câu hỏi

lực lượng chủ yếu của các lãnh địa phong kiến là tầng lớp nào


0

1


Nguyen T

07 tháng 12 2019 10:29

lực luong chủ yếu của lãnh phong kn là có 2tầng lớp nông nô nhận đất canh tác và nộp tô thế lãnh chúa ko làm gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao vua Quang Trung lại qua đời trong lúc đất nước chưa bình yên

13

Lihat jawaban (2)