Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn T

16 tháng 2 2022 12:01

câu hỏi

lực là j


23

3


NGUYỄN T

17 tháng 2 2022 12:57

Dạ lực là sức lực, đúng hok ạ

Văn T

22 tháng 2 2022 13:21

sai em ơi

Hữu C

16 tháng 2 2022 12:31

lực là lực chơ j

Quốc K

17 tháng 2 2022 15:16

là sức lực đúng ko kiến guru

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Văn T

22 tháng 2 2022 13:32

tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác gọi là lực

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận