Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ Q

06 tháng 12 2019 05:45

câu hỏi

lực là gì?


0

1


Lê T

07 tháng 12 2019 14:37

tác dụng đẩy, kéo từ vật này sang vật khác gọi là lực

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận