Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

29 tháng 5 2022 13:10

câu hỏi

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?


8

2


T. Minh

30 tháng 5 2022 02:00

45 phút = 3/4 giờ Quãng đường ô tô tải đi được trong 45 phút đầu là 50x3/4=37,5(km) Hiệu vân tốc của ô tô con và ô tô tải là 65-50-15(km/h) Thời gian để hai xe gặp nhau là 37,5:15=2,5(giờ)=2 giờ 30 phút Vậy hai xe gặp nhau lucs10 giờ 45 phút.

Nguyễn T

10 tháng 10 2022 12:09

16 giờ 59 phút

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

366336633+5536=

8

Lihat jawaban (2)