Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

23 tháng 10 2020 06:17

câu hỏi

lúc 7 giờ sáng một xe oto xuất phát tè tỉnh A đến tỉnh B với tốc độ 60km/h nửa giờ sau ô tô khác từ tỉnh B đến A với tốc độ 40km/h coi đường đi giữa hai tinhe là đường thẳng cách nhau 180km


3

1


Đặng N

29 tháng 10 2020 06:25

câu hỏi đâu ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 1kg được thả rơi từ độ cao 15m so với mặt đất. chọn mốc thế năng tại mặt đất lấy g= 10m/s^2.sau 1s từ lúc thả thế năng vật là

7

Lihat jawaban (1)

độ lớn của động lượng là gì thế gia đình kiến cho em hỏi ak

12

Được xác nhận