Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 4 2023 05:13

câu hỏi

lúc 7 giờ một người đi xe đạp đi từ A đến B với vận tốc 15 km / giờ , sau 3 giờ một , một người đi xe máy cũng đi từ A dến B với vận tốc 45 km / giờ . Hỏi a) Người đi xe mấy đuổi kị người đi xe đạp lúc nào b) nơi hai xe gặp nhau bao nhiêu km


10

1


Phước Q

03 tháng 6 2023 04:00

<p>xe đạp đi trước quãng đường là: 15 × 3 = 45(km)</p><p>hiệu vận tốc 2 xe là:45 - 15 =30(km/giờ)</p><p>2 xe gặp nhau sau số giờ là:45:30=1,5 (giờ)=1 giờ 30 phút</p><p>2 xe gặp nhau lúc số giờ là:7 giờ+1 giờ 30 phút =</p><p>8 giờ 30 phút</p><p>nơi 2 xe gặp nhau cách A là:45 × 1,5=67,5 (km)</p><p>đáp số:8 giờ 30 phút;67,5 km</p>

xe đạp đi trước quãng đường là: 15 × 3 = 45(km)

hiệu vận tốc 2 xe là:45 - 15 =30(km/giờ)

2 xe gặp nhau sau số giờ là:45:30=1,5 (giờ)=1 giờ 30 phút

2 xe gặp nhau lúc số giờ là:7 giờ+1 giờ 30 phút =

8 giờ 30 phút

nơi 2 xe gặp nhau cách A là:45 × 1,5=67,5 (km)

đáp số:8 giờ 30 phút;67,5 km

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1000÷100

67

Lihat jawaban (25)