Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên T

09 tháng 9 2022 15:20

câu hỏi

lúc 7 giờ 1 xe ở A chuyển động thẳng đều với tốc độ 36km/h đuổi theo xe ở B đang chuyển động với vận tốc 5m/s biết AB=18 km .viết phương trình chuyển động của 2 xe hai xe đuổi kịp nhau lúc mấy giờ


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 03:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Duyên T,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Chuyển động thẳng đều</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Duyên T, 

Đây là câu hỏi thuộc Chương Chuyển động thẳng đều

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)